Spotkanie otworzył Prezydent Clubu Zbigniew Formicki, który przywitał przybyłych Rotarian oraz licznych gości.

Na wstępie Członek Honorowy naszego Clubu, kol. Bolesław Płaża wystąpił z laudacją naszego gościa, Marcina Zawiłę. Nie zabrakło kilku przykładów na temat tego, jak winna być sprawowana polityka lokalna oraz jak politycy mają dzierżyć władze „bezpośrednią”.

Członkowie Clubu Rotary of Jelenia Góra w asyście gości „uroczyście” zdegustowali tort, dar od koszykarek klubu MKS-MOS Karkonosze. Zarząd Klubu nadał naszemu Clubowi medal z okazji 60 lecia MKS-MOS Karkonosze, jako dodatek do tortu. Niestety prezydent na razie pokazał nam tylko dyplom związany z otrzymaniem w/w wyróżnienia, ale na okazanie samego medalu będzie jeszcze niejedna okazja.

Prezydent Miasta, Marcin Zawiła, wygłosił prelekcje na temat: „W którym miejscu znajduje się miasto Jelenia Góra na mapie społeczno – gospodarczej Dolnego Śląska i Polski”

Z pomocą treściwej prezentacji (w zał.), Prezydent poddał analizie komunikację, budżet, plany zagospodarowania, wygląd (visus), sport, kulturę, turystykę, przemysł, inwestycję, ochrona przyrody, współpraca z innymi jednostkami rządowymi i samorządowymi oraz strukturę dochodów naszego miasta.

Past President Zbigniew Ładziński przedstawił sylwetkę naszego nowego kolegi (jeszcze nie członka, ale dobrze rokującego) Pawła Paliwodę i przekazał nam, po raz drugi w tym miesiącu, smutne wieści dot. naszego kolegi Andrzeja Konarzewskiego. Aktualnie jest on nadal pod opieką szpitala „wysoka łąka” w Kowarach.

Przypominam o koncercie Sigid Bandu, który odbędzie się w Filharmonii Dolnośląskiej 19 października. Man nadzieje, że już w krótce będę mógł ogłosić, że mamy już wydrukowanie bilety i możemy się zabrać do zapełnienia Filharmonii.

Wiktor Marconi