O nas

Rotary International – międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku, w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa.

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych (service clubs) na świecie. Zrzesza około 32 000 klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 Rotarian. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.
W 1997 roku z inicjatywy grupy jeleniogórzan m.in.: Sylwestra Samola, Andrzeja Idziaka, Zbigniewa Ładzińskiego, Lesława Mandraka,Tadeusza Baranowicza, Janusza Gudera, Jerzego Obrzyńskiego, Wacława Dzidy, Bolesława Płazy, Ryszarda Dzięciołowskiego , Adama Kuźniara, Pawła Nowackiego , Andrzeja Konarzewskiego, Leszka Grali, założono Klub Rotary w Jeleniej Górze.

Charter odbył się 06 listopada 1997.