Już przed wakacjami w Rotary Club Jelenia Góra (tak jak i w Clubach Rotary w całej Polsce) nastąpiło przekazanie władzy. Rotary Club of Jelenia Góra spotkał się z tej okazji w Pałacu Staniszów 23 czerwca. Na uroczystości pojawiły się goście z reprezentacją Bractwa Kurkowego na czele.
Zgodnie z ceremoniałem Rotary, nastąpiło uroczyste przekazanie władzy z rąk Andrzeja Ślazyka nowemu Presidentowi – Zbigniewowi Formickiego.
Dla nowego Presidenta RC Jelenia Góra, uroczystość ta nie tylko była okazją, aby inaugurować kadencję, lecz także, aby uhonorować (w asyście ustępującego Presidenta) członków Rotary Club Jelenia Góra odznaczeniami Paul Harris Fellow. Odznaczeni tym wysokim wyróżnieniem zostali: Rotary Club of Celle, Mieczysław Kodż, Witold Musiałowski, Bogusław Wojdak, Wiktor Marconi.
Bogaty dorobek, tradycje, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu ludzkiej potrzeby stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Właśnie uznanie społeczne zobowiązuje do godnego prezentowania Clubu Rotary podczas takich uroczystości i wydaje się nam, że po raz kolejny cel został osiągnięty.
W ceremonii przekazania insygniów – łańcucha – uczestniczyli liczni przedstawiciele lokalnych mediów.
Wiktor Marconi